Kända samlingar av konst från renässansen

Få platser i världen är så starkt sammankopplade med konst och kultur som Frankrike. När vi talar om Frankrike och olika åldrar och epoker inom konstens historia, är det lätt att fastna för renässansen. Detta är utan tvekan den mest berömda och omtalade perioden bland konstexperter och allmänhet. Ofta gäller det dock att förstå ett större sammanhang när det kommer till konst. Här hjälper vi till att ge en lite bättre bild av konstens historia med ett speciellt fokus på just Frankrike. Vi tar det hela från början innan vi kommer till renässansen.

Konst från Frankrike

Konst sedan tidernas begynnelse

Vad många inte vet är att konsthistorien i Frankrike började med att man under stenåldern gjorde grottmålningar. Detta kanske inte klassas som konst med moderna ögon, men de allra första tecken av detta har faktiskt hittats i nuvarande Frankrike och dateras till cirka 20 000 år gamla. Då var det djur och magiska väsen som avbildades tillsammans med uråldrig text som knappt går att tyda idag. De bästa gissningarna från experter är att texterna är försök att skriva förklaringar eller namn på vad man målat.

Om vi spolar fram några tusen år och hamnar någonstans kring 600 år före Kristus, börjar det som vi kallar nutida konst ta form. Då höll nämligen de gamla grekerna på att sätta fästen i södra delar av Frankrike. Man började då måla tavlor, göra smycken och skulptera statyer som föreställde gudar och andra förebilder som man hade upptäckt i och omkring den då väldigt centrala staden Marseille vid Medelhavet. Dessa samlingar finns kvar än idag, dock med varierande bibehållen kvalitet.

Romansk konst och renässansen

I mitten av 800-talet delade det som då kallades det Frankiska riket upp. Vikingar, romare och andra folkslag hade delat landet i bitar. De kom till denna europeiska mittpunkt och försökte sätta sina revir. Detta gjordes bland annat genom att ta med sig konst från sina respektive ursprung. Ungefär 100 år senare kom den stora upplysningen. Det var då den romerska konsten tog över och vi gick in i en av de mest revolutionerande tiderna i människans historia sett till vetenskap och kultur.

På 1500-talet kom så renässansen. Denna grundlades av ett stort antal inresande italienska konstnärer och vetenskapsmän. Däribland ingick till exempel ingen mindre än Leonardo da Vinci, som förde med sig Mona Lisa och Nattvarden. Michelangelo, som var aktiv under samma tid, skapade det Sixtinska kapellet. Giovanni Bellini har gått till historien efter att ha skapat samlingarna ”Heliga Konversationen” och ”Stormen”, vilka båda ses som två av de viktigaste av renässansens samlingar. Det här var sannerligen en guldålder för världens konst.

Bevarandet av konsten

Idag handlar det mesta om konsthistoria om att på ett säkert sätt bevara konsten, samtidigt som den ska kunna upplevas av allmänheten på mer eller mindre öppna platser. I Frankrike finns därför en uppsjö med byggnader som har fått fungera som förvaring av denna historiska konst. Oavsett om man besöker Normandie eller Paris, finns här några av de viktigaste samlingarna av verk som har lyckats bevaras sedan renässansens tid. Många av verken finns med på FN:s internationella lista över världsarv.