Intressera dig för historia nära dig

Överallt omkring oss finns historia. Gamla byggnader, stenar och fält berättar om händelser som har haft betydelse för det liv som vi lever idag. Varje landskap och nästan varje ort har en historia som väntar på att bli upptäckt av dig. Har du till exempel besökt platsen där Skåne blev svenskt? Har du sett Bockstensmannen på Varbergs fästning eller Sveriges nordligaste runsten i Jämtland? Se dig runt omkring i din hembyggd och upptäck skatterna i din närhet. I nedanstående text kommer du att få några bra tips på historiska platser, personer eller händelser i vårt avlånga land.

Historia kan berätta om människor på 1000-talet

Historia i din närhet

Historia är ett vetenskapligt ämne inom humanismen. Ämnet handlar om vad människan har uträttat i gamla tider och vad vi idag känner till om detta. Med den vida definitionen är det ganska självklart att vi har mycket historik runt omkring oss. Tyvärr tar vi oss sällan tid att upptäcka det som finns på hemmaplan. Visst vore det spännande att besöka Brömsebro, platsen där Skåne 1645 en gång blev svenskt? Freden upplöstes senare av den danske kung Fredrik III den 1 juni 1957, för att förhoppningsvis sedan för alltid slutas, i Roskilde 1658.

Våra svenska landskap har under årens lopp bytt landstillhörighet och kungar. En man i vår historia som dock inte var kung är Bockstensmannen. Bockstensmannen är ett välbevarat fynd från medeltiden. Han går att beskåda på Hallands kulturhistoriska museum i Varberg. Mannen hittades i en mosse på en åker i Åkulla, 2,5 mil öster om Varbergs centrum i Halland,1936. Det som väckte så stor uppmärksamhet var att fyndet var så välbevarat. Mannen hade både hår och kläder bevarade. Besök gärna museet och ta del av all spännande fakta forskarna har kunnat finna.

Runstenar som minnesmärken

Tack vare att männsikor före oss har lämnat spår i tiden kan vi idag veta en hel del om hur de levde. En viktig del i vår historia är runstenarna som finns bevarade från Skåne upp till Jämtland. Dessa stenar restes ofta i nära anslutning till dåtidens vägar, broar eller andra viktiga samlingsplatser. Runstenarna kommunicerade ett budskap till den som passerade dem. De flesta runstenarna ristades på 1000-talet. Bohuslän är ett landskap med många hällristningar och en del runstenar. Några av dessa är ristade med urnordiska runor.

Om du vill se en riktigt gammal runsten med urnordiska tecken kan du bege dig till Tanum i Bohuslän. Mitt emot ortens kyrka står en runsten med en text som ingen hittills har kunnat tolka. En annan runsten i landskapet står i Rävsal på Tjörn och förmedlar buskapet Redulvs stenar. Västergötland har omkring 200 runstenar som berättar mycket om vår historia. Tecknen visar att det rådde både asatro och kristen tro i området under 1000-talet. Den övervägande trosinriktningen tycks dock ha varit den kristna.

Lär dig om ditt liv genom historia

Allt som en gång i tiden har hänt ligger till grund för hur du lever ditt liv idag. Hade fredsavtalet inte skrivits på hade Skåne, Halland och Blekinge lika gärna kunnat tillhöra Danmark idag. Om inte människor kommunicerade öppet med varandra på stenar under 1000-talet, och tidigare än så, hade vi haft svårare att veta vilken tro de hade. Hur dåtidens människor levde har betydelse för den du är och det som du gör. Det är nästan hisnande att tänka på all historia som finns runt omkring oss.